การใช้ธรรมชาติแก้ไขความเครียด ได้ผลจริงไหม

ธรรมชาติบำบัด เป็นกระบวนการที่นิยมใช้อย่างมากในปัจจุบัน โดยเน้นที่ขั้นตอนสำหรับบุคคลที่มีความต้องการในการรักษาตนเอง หรือต้องการแก้ไขปัญหาความเครียด โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกาย การพักผ่อนให้เพียงพอ การสัมผัสกับธรรมชาติ การใช้สมุนไพร การนวด การฝึกสมาธิ เป็นต้น